ما را دنبال کنید

خدمات و راه کار ها

شرکت محک رایانه با پشتوانه دو دهه فعالیت خود در صنعت زیرساخت فن اوری اطلاعات کشور و با تکیه بر تجارب  و افتخارات موفق بسیار در طراحی، تامین، پیاده سازی، راهبری و ارایه خدمات آموزشی در این حوزه، در سال 1385، خود را به عنوان شرکت ارایه کننده راهکارهای بستر فن آوری اطلاعات ( IT Infrastructure Solution Provider) معرفی نمود.

شعار  ما ، خردورزی، کیفیت و چابکی است و همواره در تلاش هستیم  با بهره جویی از توان همکاران جوان  و خبره و با اخذ تصمیمات متناسب با شعار پیش رویمان، دغدغه سازمان ها را دغدغه خود بدانیم و در راستای اعتلا و پیشرفت صنعت زیرساخت فن اوری اطلاعات  کشور بکوشیم.

در این راستا، بر اساس تجربیات و دانش خود ، مجموعه ای متنوع از خدمات و راهکارها به سازمان ها ارایه میکنیم.